Postup pri výmene okna v kocke


Na stratách tepla v domácnostiach sa veľkou mierou podieľa únik tepla cez staré a poškodené okná. Okná môžu byť navyše poškodené aj nezvratne, a to buď hnilobou alebo mechanickým poškodením. Najjednoduchším riešením problémov je použitie žalúzií, výmena skla za dvojsklo alebo trojsklo, či utesnenie rámov tesniacimi páskami. Skôr, než budete zvažovať tieto možnosti, mali by ste sa zamyslieť aj nad výmenou starých okien za nové.
 

Postup výmeny okien


1. Materiál okenného systému: Dve najpoužívanejšie varianty pri výmene okien sú plastové a drevené okná – tzv. eurookná. Medzi výhody drevených okien patria dobré tepelnoizolačné vlastnosti, či nízka tepelná rozťažnosť. Kvalitu, životnosť a estetický vzhľad drevených okien ovplyvňuje ich povrchová úprava. 

2. Stavebné doklady: Na stavebné úpravy, do ktorých patria aj zásahy do fasády (aj výmena okna), je potrebné stavebné povolenie. Väčšinou sa jedná o formalitu, pri ktorej stavebný úrad tvrá na tom, aby sa nezmenil celkový vzhľad fasády. 

3. Energetická úspornosť okien: Za ukazovateľ, pomocou ktorého sa dá aj oknám priradiť „energetický štítok“, sa považuje súčiniteľ prestupu tepla celým oknom, nie iba zasklenia. Moderné okenné systémy patria do skupiny A, kým staré drevené okná do poslednej skupiny E, ktorá je už v dnešných podmienkach nevyhovujúca. 

4. Dôležité kritériá pri výbere okna:

Kvalitný dodávateľ: Ideálnou možnosťou je, ak za celú zákazku od výroby cez dodávku a inštaláciu zodpovedá jeden dodávateľ.
Prestup tepla celým oknom: Tento parameter ako jediný ponúka technické porovnanie okien z hľadiska tepelnej izolácie. Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšia je tepelná izolácia.
Zasklenie: Štandardne sa používa izolačné dvojsklo. Lepšie izolačné vlastnosti dosahujú izolačné trojsklá. V tomto prípade sa jedná o vyššiu cenu aj hmotnosť okna, zhoršiť sa môže aj priepustnosť slnečného žiarenia, čo môže znížiť tepelný zisk.
Tepelné zisky: Umožňujú podľa typu zasklenia a orientácie okna prevýšiť tepelné straty.
Druh dreva: V slovenských klimatických podmienkach sa na výrobu eurookien ideálne hodí borovicové drevo. Je pevné, tvrdé a súčasne aj tvárne, v dôsledku vyššieho obsahu živice je dobre odolné proti vlhkosti. Smrek má horšie technické vlastnosti, ale je lacnejší. Na výrobu eurookien sa používajú aj ďalši typy - dub, mahagón, maranti.
Stavebná hĺbka štandardných profilov: Pohybuje sa v rozmedzí od 68 do 78 mm, výnimočne až do 88 mm.
Tesnenie: Všeobecne možno odporučiť okná so stredovým tesnením. Obvykle sa používajú tri tesnenia. Dokonalé tesnenie ovplyvňuje aj jeho protihlukovú ochranu.
Bezpečnosť: Zaisťuje ju moderné celoobvodové kovanie, vypáčeniu krídla možno zabrániť vložením jedného alebo viacerých zatváracích bodov.


5. Objednanie okna: Po výbere dodávateľskej firmy prídu pracovníci na miesto zmerať okenný otvor a vypracujú záväznú objednávku spoločne s kalkuláciu. Kompletná výmena okna obsahuje zameranie, dodávku okna, demontáž a likvidáciu starého okna, montáž nového, izolovanie škár medzi okenným rámom a ostením okna, osadenie vnútorných a vonkajších parapetov a ďalšie nutné murárske práce. 

6. Zameranie okna: Medzi predpoklady kvalitnej montáže patrí presné zameranie. Tu je nutné si správne všimnúť typ obvodovej konštrukcie a prispôsobiť k nej spôsob montáže, ukotvenia okennej konštrukcie a zvoliť vhodné technické zabezpečenie. 

7. Príprava na samotnú realizáciu: Časová náročnosť výmeny okien záleží od ich počtu. Vo väčšine prípadov sa to dá stihnúť za jeden deň. Potrebné je uvoľniť manipulačný priestor okolo okna a chrániť zariadenie miestnosti pred zvýšenou prašnosťou. 

8. Inštalácia nového okna: Prvým krokom pri výmene je demontáž starého okna. Do pripraveného vyčisteného otvoru sa osadí nový, ktorý je nutné podložiť a fixovať do správnej polohy. Zvyčajne sa rám pripevní pomocou špeciálnych úchytiek, aby oknu umožnili pracovať pod vplyvom teplotných zmien. Po fixnom pripevnení rámu sa zavesia okenné krídla. 

9. Utesnenie škár: Štandardne sa tieto škáry vypĺňajú izolačnou penou, ktorá sa omietne. Ošetrenie styku okna a ostenia sa môže robiť aj ďalšími spôsobmi, napríklad vypĺňaním škáry v troch úrovniach. 

10. Dokončovacie práce: Posledným krokom je osadenie parapetov. Posledným krokom je očistenie okna a kontrola jeho funkčnosti. Zabudnúť by sa nemalo na odstránenie ochranných fólií z rámov a okenných krídel.

infolinka: 052/789 64 59

X