Červený smrek je slovenským kráľom všetkých ihličnatých stromov

Výnimočná drevina dotvára všetkým svojim výrobkom dokonalé príťažlivé fyzikálno-chemické vlastnosti. Na našom území sa právom zaradzuje medzi najkvalitnejší výrobný materiál. Drevina sa dokáže veľmi dobre vysporiadať so svojimi odvekými nepriateľmi, akým je hnilobný proces, či agresivita vodného skupenstva. Pre dlhoveký smrek je však na jednej strane typická rádovo vyšia cena avšak na druhej svojimi príťažlivími vlastnostami dokáže prebiť aj cenové navýšenie. Máme bohaté skúsenosti pri spracovaní tohto kvalitného materiálu.

Typické sfarbenie

červené so šedohnedým sfarbením

Pozitívne vlastnosti

na SR najkvalitnejšia drevina
dlhá životnosť
vodoodolná drevina
odolnosť voči hnilobe
príťažlivá textúra
výborné morenie
výborné lepenie

Fyzikálne a chemické vlastnosti

ťažké drevo
percentuálne vysoko živičnaté

Negatívne vlastnosti

vyššia cena
nerovný kmeň

infolinka: 052/789 64 59

X