Nadčasovosť, stálosť, príťažlivosť dreva


Človek bol od nepamäti spojený s drevom. Ľudstvo sa s ním zoznamovalo už pri prvých pracovných činnostiach, ktoré tvorili nevyhnutné podmienky pre život. V priebehu vývoja života na našej planéte dokázala ľudská populácia oceniť jeho niekoľkogeneračnú zotrvačnosť, výborné tepelnoizolačné prostriedky, mechanické vlastnosti, nízky koeficient tepelnej zaťaženosti ako aj v poslednom storočí jeho šetrnosť k životnému prostrediu.

Dnešok prináša ďalšie náročné požiadavky, ktoré dokáže spracovať len a len drevo - a to výrobu atypických eurookien. Spracovanie takýchto typových okien nie je umožnené plastovým profilom. Rozdieľ je citeľný aj v zotrvačnosti (životnosti). Plastové okno dokáže majiteľovi ekonomicky zúročiť len niekoľkoročný komfort, na rozdieľ od dreveného okna, ktoré spríjemní majiteľovi obyvateľný priestor na minimálne sto rokov. 

Príťažlivosť dreva netkvie len v jeho ľahkej oprave a manipulácií, ale najmä v pocitoch, ktoré si človek vytvorí pri vizualizácií a samotnom dotyku. Človek sa prirodzene vracia k prírode, aj keď už nie je strojcom rôznych primitívnych nástrojov. Podvedome si však uchováva tieto prirodzené vnemy už celé tisícročia. Drevo bolo, je a aj bude súčasťou našej populácie a našich príbytkov ako aj okien.

infolinka: 052/789 64 59

X