Exteriérové dvere RC design


Tieto dvere sa vyrábajú z eurohranola s rezom 78x82 mm. Dvere môžu byť rôznych veľkostí vďaka konštruktívnym riešeniam. Aby sme mohli namontovať rôzne prítlačné prvky a špeciálne slučky je vypočítaná hmotnosť krídla 120- 200 kg na krídlový profil  108x78 mm. Konštrukcie týchto vstupných dverí môžu byť vybavené ochranou proti vypáčeniu, ktoré majú bezpečnostný účel, napr. kovanie, vybavené priečkami a zubmi, zasklenie s pancierovým sklom a ozdobné mreže, ktoré nie sú len ako ochranný mechanizmus, ale tiež aj ako ozdoba dverí.

Už pri návrhu fasády sú najdôležitejšími prvkami každého domu okná a vchodové dvere, ktoré vo vzájomnej súčinnosti ako prvé ovplyvňujú vaše estetické cítenie. Samozrejme, najdôležitejšia je funkčnosť a použité materiály, ktoré musia byť garantom životnosti a dokonalej bezpečnosti. Okrem týchto vlastností sa vyznačujú vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami, jednoduchou manipuláciou a minimálnou údržbou. 

V ponuke našich dverí dominujú klasické, moderné, ale aj masívne rustikálne dvere s výrazným členením povrchu. Vzhľad drevených dverí vhodne dotvárajú kombinácie so sklom a kovom, ktoré súčasne presvetľujú interiér a pri rôznofarebných vitrážach dokážu vytvárať zaujímavé svetelné efekty.

Dvere zaraďujeme medzi základné ale nosné konštrukčné prvky. Harmonický celok a atmosféra bezpečnostných dverí by mala „podávať kľučku“ dostatočnej technickej ochrannej bariére, na základe kvalitného vyhotovenia. RC design myslí nielen na nechcené faktory ako je zvuk, chlad, prievan, prach, dym a oheň. Interiérové ale aj exteriérové dvere dokážeme esteticky upraviť aj v prípade najnáročnejších zákazníckych dodatkov. Spracujeme dvere v istom výrobnom bode - na základe historických a architektonických súvislostí. Ak v minulosti niektoré portály (bohato zdobené kompozičné vchody) a dvere, či doplnky dvier prežívali svoj architektonický rozkvet, tak dnes opäť dokážu nadobudnúť svoju majestátnosť, príťažlivosť a novodobú funkčnosť. Dvere RC design sú príkladom bohatého výrazného členenia i jednoduchého kompozičného prvku. Farebná benevolentnosť, rôznorodé modelové prevedenie - od klasických, moderných, masívnych rustikálnych dverí s výrazným členiacim povrchom, je spektrálnym znakom firemnej produktivity. Len vybraní dodávatelia dokážu uspokojiť rôznorodosť trhu. RC design s flexibilným spracovateľským zámerom vytvára už 18 rokov projekty pre hoteli, obchodné priestory, školy, kostoly, administratívne budovy, tiež ponúka svoje služby a odporné rady pre rodinné byty, či domy.

X