História okien

 

Okno je výsledným dielom funkčných, konštruktívnych, ekonomických, tektonických a umeleckých procesov. Je nosným prvkom členiacej sa fasády. Okenný otvor uzatvára priestor pred okolím, vháňa čerstvý vzduch a poskytuje dostatok denného svetla. V minulosti pretvarovalo ľudstvo okná podľa románskeho, gotického, renesančného, barokového, klasicistického architektonického obdobia, či ďalšieho prerodu v druhej polovici 19. storočia. Ľudské zmýšľanie  sa výrazne nezmenilo, aj dnes túži populácia po estetických ale zároveň aj kvalitných oknách. Súčasťou našej firemnej politiky je zabezpečenie širokej tvarovej škály eurookien s  výlučnou orientáciou na zákazkové produkty a služby. Dokážeme vyhotoviť s pomocou strojového vybavenia a s asistenciou skúsených pracovníkov nielen okná niektorých spomenutých architektonických období - vhodné napr. pre priečelia historických budov, ale tiež vytvoriť drevookná rôznych tvarov aj pre váš dom, byt, či komerčný priestor. Okrem eurookien RC design ponúkame kľúčky, krytky kovania, dvojité krídlové tesnenie, krídlovú a rámovú okapanicu, či farebný tesniaci silikón. Aby sme podčiarkli estetickosť okna, odporúčame interiérové parapety vo farebnom prevedení okna, či exteriérové parapety z eloxovaného hliníka. 
 

Začiatok prvých skutočných okien - románské okná 


Pre rozvoj románskej architektúry je charakteristické 11. až 12. storočie ako naviazanosť na antickú architektúru. Na našom území môžeme zachytiť a obdivovať stavby románskej architektúry na prelomom 12. až 13. storočia. Typickým znakom týchto okien je masívne murivo neopracovaných, alebo len čiastočne pracovaných kameňov, nadviazanosť klenby ako dedičstva rímskeho impéria a obľúbenosť v stavbe  oblúka pri klenbe - pri oknách aj dverách. Románske okná sú zachytené a uchované napr. v paláci Spišského hradu.
 

Okná meniace stredovek - gotické okná


Kolísku gotickej architektúry nájdeme v severnom Francúzsku a to v 12. storočí. Špecificky sa odkláňa od antickej, rímskej a gréckej architektúry ako jediná svojho druhu. V našich zemepisných šírkach sa datuje od konca 13. storočia a pre rozkvet je typický až v  14. storočí. Lomený oblúk, oporný systém, rebrová klenba, štíhlosť tvarov sú charakteristickou črtou týchto okien. Gotické okná môžeme dodnes obdivovať napr. na Katedrále sv. Martina v Martine.


Návrat antiky - renesančné okná 


Architektúra tohto obdobia sa odvoláva na antické umenie a  to vznikom materskej základne v talianskom prostredí začiatkom 15. storočia. Svojou obľúbenosťou si prerazila cestu do celej Európy. S renesančnou technikou okien  sa neodmysliteľne spájajú rímsy a vlysy, pilier, oblúk a klenba ale najmä architrávový systém. Typickým renesančným oknami na našom území sú okná napr. na budove Starej radnici v Bratislave, ďalej si renesančnú architektúru môžeme pripomenúť  v zachovanom renesančnom dome na Uršulínskej ulici 9 alebo na  Pánskej ulici 16  v Bratislave. 
 

Dynamická cirkevná a svetská revolúcia - barokové okná


17. storočie bolo typicky barokové obdobie. Prinášalo nový životný štýl ako aj silné zázemie svetskej a cirkevnej moci. Barokové okná sú  okná spracované  deleným pevným krížom uprostred ako aj pevnými drevenými rámami  horizontálne  a  vertikálne členenými na tretiny, či okná tvorené pevnými drevenými rámami s dvoma krídlami a s dreveným priečnikom uprostred. 
 

Impulz dnešných eurookien - klasicistické okno


Kolískou tejto architektúry je Francúzsko v 18. storočí. Vyvíja sa v období pred nástupom Veľkej francúzskej revolúcie a odvoláva sa na antickú taliansku architektúru.  V tomto období sa do popredia dostávajú dvojité okná. Stĺpový portikus, odkazovanie na základné geometrické tvary a plochy (kocka, hranol, oblé telesá, guľa a pod.) omietkové kvádrovanie, združenie okien, bohato zdobené štrukturové výplne - to všetko je odkazom okien klasicistickej architektúry. 
 

Okná v druhej polovici 19. storočia 


Toto obdobie bolo neodvratne spojené s mnohými prúdmi ako bol romantizmus, novorenesancia, eklekticizmus a secesia. Charakteristickou črtou v tomto období bol najmä filozofický pesimizmus. Okná v tomto období nenachádzajú nové  architektonické zmýšľanie  ale obracajú svoju pozornosť na pôvodné tvary gotiky, renesancie aj baroka. Zmena však nastáva v oknových priečeliach. Okná sú už dvojité a okenný otvor je členený. 
 

Rustikálne  -  kastlové eurookná RC design


Obdobie v druhej polovice 19. storočia prinieslo už konečné dvojité okná, otvárajúce sa dovnútra. V 20. storočí sa začali používať technicky tie isté okná ale už menej členené,  so skromnejšou profiláciou. Zmenil sa však spôsob otvárania krídeľ.  Výsuvné, či vyklápacie krídla sú výraznám znakom týchto drevených okien. Rukami RC design prešlo veľké množstvo rustikálnych - kastlových okien. Firma pre svoje bohaté skúsenosti dokáže vyrobiť také okná, ktoré sú dôkladnou replikou pôvodných okien. Firma RC design konštrukčne dokáže vyrobiť jednoduché okno, jednoduché okno s dvojsklom a trojsklom, zdvojené sklo alebo dvojité sklo.

infolinka: 052/789 64 59

X