Úspora energie, montáž eurookien a ich ochrana pri osadení

V prípade ak sa technickou diagnostikou dopracujeme k ekonomickej náročnosti zrekonštruovania starých okien, je výhodnejšie a prínosnejšie nahradiť staré okná novými, ktoré obohatia rám okenice o nové technické a estetické vlastnosti. Nové oná sú vlastníkom iných úžitkových vlastností ako okná osadené pred dvadsiatimi rokmi. Euro do rozpočtu vrátia ušetrenou energiou vynaloženou na vykurovacie a klimatické teliesá. 
 

Ako vybrať správne nové eurookná

V súčasnosti je prebytok firiem na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktoré ponúkajú rôzne profilové okná. Rozoznať kvalitný produkt od nepodarku je voľným okom prevažne nemožné ale po krátkom časovom intervale „zapísané“ v znehodnotených, či nefunkčných častiach eurookien alebo v nesprávnych úžitkových vlastnostiach eurookien. Pri výbere musíme mať na zreteli životnosť okien. Platí porekadlo, nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci. S najkratšiu životnosťou treba rátať pri osadení plastových okien, drevené eurookno nám zaručia dlhú generačnú životnosť a hliníkové svojou kvalitou siahajú hlbšie do vrecka. Najrozšírenejším trendom sú drevené eurookná. Kvalita okna usmerňuje nielen profil ale aj zasklenie, pričom platí nemenné pravidlo: čím viac komôr obsahuje okno, tým má okno lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Tepelnoizolačné vlastnosti sú tiež závislé od hrúbky okenného rámu, tesnosti a už spomenutého zasklenia. Tie isté parametre, tzv. trojice kvality (to jest. hrúbky okenného rámu, tesnosti a zasklenia) sú dôležité aj pri dosiahnutí vhodných akustických požiadaviek. Zvuková izolácia okien meraná v decibeloch (skratka dB) zachytáva zvuky exteriérových hodnôt a ich dozvuk v interiérových oknách. Pri kvalitnej vyspelej technike platí pravidlo: čím sú hodnoty dB vyššie, tým sú izolačné vlastnosti lepšie.
 

Montáž okien a montáž okien - dva rozdielne pojmy 

Správna montáž okien tvorí percentuálne taký istý podiel dôležitosti, akým je správny výber nového okna. Nesprávnou manipuláciou, neodborným dosadením vyvinieme rôzne deštruktívne vlastnosti akým sú skrátenie životnosti úžitkových, či estetických noriem. Najvýhodnejším krokom je výber firmy, ktorá zabezpečí kompletný servis. Rukami zamestnancov RC design prejde nielen vhodné zameranie polohy v ostení, ale aj obvodovej konštrukcie a jej ďalšieho prispôsobenie k montáži okien. Naša firma aj disponuje vhodným technickým vybavením. Po demontáži starého okna, vám začistíme stavebný otvor, osadíme a zaistíme rám, následne zakotvíme do ostenia a utesníme vzniknuté montážne škáry. Aby naše okná dokonalo uzatvárali okenný rám a ostenia, využívame okrem klasickej metódy (vyplnenia škár polyuretánovej peny a omietnutia) aj efektívnejší trojfázový proces, pri ktorom do škár vtláčame okrem už známej polyuretánovej peny aj butylové alebo hliníkové vystužené fólie, prípade môžeme fólie nahradiť akrylovým tmelom s tesniacim vymedzujúcim povrazcom. Súčasne odporúčame pri montovaní používať tesniace obojstranne pásky a to v súlade s normou STN 733134, čím je umožnené splnenie požiadaviek Zákona o energetickej hospodárnosti budov podľa platnej formy STN 730540 Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií a budov. 

Aby sme ochránili okná pred vonkajšími vplyvmi používame výhradne vodovzdorný a paropriepustný materiál. Zároveň osadíme v konečnej fáze parapety. Vonkajší parapet by nemal prečnievať pred rovinou fasády 30mm, zároveň by mal byť parapet vyspádovaný tak aby odtekajúca dažďová voda mohla bezproblémovo odtiecť. Renomovaná firma dokáže dodať okná v rozpätí dvoch až troch týždňov. Preto si treba dávať pozor na rýchle postupy predajcov. 

V prípade novostavieb alebo murárskych a maliarskych prác, ktoré by mohli znehodnotiť najmä osadené drevené eurookná odporúčame použiť kryciu pásku TESA 4438 (modrá alebo ružovo - biela). Je výbornou ochranu pred znečistením cementu, vápna, malty a pod., pretože zabraňuje častému povrchovému rozleptaniu okna.

infolinka: 052/789 64 59

X