Plastové, hliníkové alebo drevené okná?


Trh ponúka množstvo okenných profilov. Drevené, plastové, hliníkové, kombinované okná sú výsledkom výberového materiálneho procesu, technických postupov a požiadaviek, ktoré sa na eurookná kladú. Takéto okná získavajú rôzne vlastnosti, preto by sme pred konečným výberom mali zvážiť všetky výhody, nevýhody tak ako aj naše preferencie a najmä skutočné potreby. Porovnajte si plastový a hliníkový profil.
 

Použitie tradičných plastových okien


Tvrdený polyvinylchlorid označený tiež ako PVC sa veľmi rýchlo presadil pri výrobe plastových okien. K zoštíhleniu konštrukčných okenných profilov dochádza vo veľkej miere pri používaní stabilizátorov - výsledkom sú upravené vlastnosti PVC. Zákazník by mal venovať čas dostatočnému skúmaniu plastových profilov, nedostatok informácií môže vyvrcholiť znehodnotením nekvalitného plastu, najčastejšie vznikajúcim zožltnutím (vplyvom UV žiarenia). Plastové profily zaradzujeme medzi šetriče spotrebnej energie, použitím viackomorového systému docielime kvalitnú zvukovú a tepelnú izoláciu. Plastové eurookná sú vhodné aj do historických budov, ak však spĺňajú podmienky fyzikálnotechnických noriem. Vtedy môže vsadiť okná do pôvodných rámov, prevažná časť drevených rámov však už tieto požiadavky nespĺňa.

Výhody: najmä cenová kalkulácia, nevyžaduje sa údržba, plastové profily ponúkajú rôznorodosť tvarových a farebných prevedení.

Nevýhody: kratšia životnosť- tvarová nestálosť (rozmedzie 35 až 50 rokov), jednoduchá možnosť znehodnotenia povrchu plastu rôznymi ostrými predmetmi - oprava poškodenej časti je takmer nemožná, nevýhodou je aj zhoršená infiltrácia vzduchu.
 

Exkluzivita v okenných rámoch - hlinkový profil


Hliník je samostatne hodnotený ako kvalitný materiál. Hliníkové profily zaisťujú svojmu majiteľovi nielen vizuálnu výnimočnosť. Je to cielený technický postup zameraný na výrobu takých okien, ktoré umožňujú do najmenších detailov vyrobiť profily - nehladiac na rôznorodé tvary prierezov. Hliníkové okná spĺňajú najprísnejšie technické vlastnosti - pevnosť, tvarová stálosť a odolnosť. Majú výbornú povrchovú úpravu, čo umožňuje okrem už spomenutých spracovaných tvarových prierezov použiť rozmanité farebné prevedenia. Vnímanie estetickosti dopĺňajú štíhle a priedušné oknové rámy zachovávajúce osobný priestor svojho majiteľa. Hlinkové rámy dokážu efektívne zamedziť znefunkčneniu okien aj pri vysokých teplotných výkyvoch od - 80 až do 100°C.

Výhody: stále tvarové a technické vlastnosti a požiadavky, životnosť profilov je veľmi vysoká, priemerne 100 rokov.

Nevýhody: produkt je drahší, technický nedostatok spôsobený vysokým súčiniteľom tepelnej vodivosti je výrazný pri dodržiavaní tepelnoizolačných vlastností vyvíjaný na okenice. Riešením je prerušenie tepelných mostov nachádzajúcich sa v samotných vlisoch okenných rámov a krídel - tento proces ukončíme vhodným izolantom.
 

Ponurú minulosť pochovala nová tvárnosť ocele


Dnešné spracovanie ocele zmenilo výrobný a  následne zákaznícky postoj. Oceľové profily sa dočkali nových spracovateľských možností a umožnili „prekročiť prah“ pivníc, kde často končili pre svoje nedostatočné a nestále vlastnosti.  
 

Čo ponúka oceľová konštrukcia 


Okná, či dvere na kombinovanej materiálovej báze oceľ - hliník dokázali skĺbiť a najmä podčiarknuť výborné konštrukčné vlastnosti. Nosným prvkom  je  oceľový profil vyrobený z valcovanej ocele, kt. je osádzaný vo vonkajšej časti okna a pritom odolný a pomerne nenáročný na údržbu. Najväčším pozitívom je ich typická únosnosť, ktorá ich kategorizuje medzi profily s lepšími statickými, tepelnoizolačnými a estetickými vlastnosťami. Životnosť oceľových a hliníkových profilov je veľmi vysoká.  Nevýhodou oceľových okien je ich vyššia cena. 
 

Špeciálne okná v minulosti a súčasnosti


Kývavé a  otočné okná, strešné okná, združené okná - sú okná vyhovujúce požiadavkám a vlastnostiam najmä ocele ale i dreva. V minulosti sa oceľové okná vyznačovali svojou pomerne veľkou nestálosťou. Nadmerná prievzdušnosť, vodotesnosť, osadenie okien bez prerušenia tepelného mosta boli nechcenou výsadou kývavých a  otočných okien. Dnes sú vlastnosti ustálene uspokojivo s využitím moderných poznatkov. 
 

Nedocenená oceľ v minulosti  


Človek v minulosti nedokázal využiť potenciál ocele pri úprave oceľovej konštrukcie. Nedokázal by teda  ani spracovať kombinovaný profil oceľ - drevo. Nahliadnuť hlboko do minulosti netreba. Ešte pred niekoľkými desaťročiami bolo spracovanie a použitie ocele pri výrobe okien vnímané ako kvalitatívne nižší produkt okenných rámov. Často boli osádzané ako priemyselné okná, pivničné okná či skladové okná. Kameňom úrazu bolo nepoznanie efektívneho a účinného prerušenia tepelných mostov v oceľových profiloch. Dnešnými poznatkami sú okná typické pre náročnejšie stavby, prekonali tak vlastné nedocenenie a získali plnohodnotné a nadčasové využitie. 
 

Nedajte korózií najmenšiu šancu 


Oceľové profily sa síce vyznačujú nenáročnou údržbou, na druhej strane si vyžadujú zvýšenú pozornosť pri protikoróznej ochrane. Výrobca by mal garantovať technické postupy, pri ktorých dokáže ochrániť profily pred koróziou. Informujte sa u svojho dodávateľa o povrchových úpravách vašich vytypovaných okien. V prvotnom postupe sa musí odstrániť akýkoľvek náznak koróznej aktivity, následne prebehne antikorózna úprava - základným náterom, chromatovaním alebo pozinkovaním. Poslednou a nevyhnutnou fázou je použitie a spracovanie práškovej technológie alebo konečného farbenia. Len určitou postupnosťou docielime ochranu oceľového okna.

infolinka: 052/789 64 59

X