Vlhkosť, rosenie, vetranie


Aby sa drevené eurookno v kuchyni, či kúpeľni nestalo strašiakom


Kvalitné drevené okná môžeme použiť aj na miestach, ktoré úplne nevyhovujú technickým podmienkam - najmä na miestach s vyššou vlhkosťou. Každý dobrý predajca by mal poradiť svojmu zákazníkovi vhodnú povrchovú glazúru, typickú pre kuchynské, kúpeľňové či iné okno. Zákazník by mal byť oboznámení so schopnosťami upraveného okna. Mal by poznať možnosti regulovania vlhkého dreva a odpudzovania vody.
 

Keď zaťuká na okno nechcený hosť - vlhkosť a jeho pomocníci 


Orosené okná sú akýmsi dôverníkom našich príbytkov. Najintenzívnejšie môžeme tieto nepríjemné zmeny na našich okeniciach zaznamenať v zimných mesiacov - nie sú však výnimkou ani iné ročné mesiace, najmä pri prudkom ochladení. Príčinou je vzduch, ktorý dokáže prijať len nepatrné množstvo vodnej pary a preto zvyšok vypudí, vyzráža. Výsledkom sú neestetické a najmä technicky nevhodné zarosené okná, čo môže utvoriť priestor pre plesne. Interiérové orosenie na našich oknách je následkom dvoch fáz:

stavebnej fázy 
užívateľskej fázy 

Stavebná fáza / Pre túto fázu sú typické vlastnosti konštrukcie stavby ako čerstvé omietky, betónové podlahy, či murivo ale i ďalšie nadobudnuté zdroje vlhkosti. Dôležité je časté vetranie miestností - najmä v prípade, ak sú v objekte už osadené okná. Dokážeme tak ochrániť a neznehodnotiť nielen okná ako i samotnú stavbu. Pri nedostatočnom, či nestálom vetraní sa vlhkosť dostáva do dreva, čo spustí väčší devastačný proces, kedy dosiahne viditeľnú úroveň. Spozorovať môžeme plesne, huby, zglejovanie. Najbežnejším úkazom sú tzv. „vodné bubliny“, preukázateľné pod náterom okna. Najväčším problémom však ostáva predčaná degenerácia 
samotného príbytku. Vlhkosť sa stáva neoddeliteľnou súčasťou stavby. Nedochádza k štandardným technologickým procesom - k dostatočne rýchlemu vysychaniu. Takéto fatálne následky možno odstraňovať aj niekoľko rokov.

Užívateľská fáza / V bežnom prostredí dochádza k niekoľkým činnostiam sprevádzajúce tzv. „užívateľskú fázu“, ktoré sa môže stať predzvesťou vlhkosti v našom príbytku. Len pri spánku vydýchame za noc 1 až 2 litre tekutín. Zaradzujeme sem bežné ľudské aktivity ako:

- dýchanie ľudí, zvierat a rastlín 
- kúpanie
- umývanie riadu
- varenie
- sušenie bielizne
- vlastnením akvária a teráriá a pod.
 

Vetrajte správne a efektívne


Orosovanie okien je spôsobené najmä nesprávnym a nedostatočným vetraním. Niekedy si ani neuvedomujeme, že drevené ale aj plastové okná potrebujú oveľa častejšie vetranie ako staré drevené okná. Mnohokrát aj malé banálne chyby ale aj neodborné rady, ktoré akosi dodnes „kolujú“ medzi ľuďmi vytvoria výborné podmienky pre vznik neželaného orosenia. Najčastejšou problémom je mýtus o zbytočnom vyháňaní teplého vzduchu pomocou vetrania. Pravdou však ostáva, že krátkodobé ale intenzívne a najmä správne vetranie je na nezaplatenie. Vetrať by sme mali pri plne otvorenom okne v rozmedzí 5 až 10 minút. Dôležitú úlohu zohráva nielen plne otvorené okno (nie vetračka) ale snaha o zíntenzívnenie tohto javu a to tým, že pootvárame všetky okná, ktoré sa nachádzajú oproti sebe alebo otvoríme dvere. Toto nárazové vetranie vymení kompletne vzduch v priebehu 2-4 minút. Vetráme minimálne dvakrát denne, najmä ráno a večer. Ideálne však 3 - 4 krát za deň. 
 

Malí, veľkí bojovníci oknového rosenia 


Zamedziť roseniu okien sa snažia aj výrobcovia rôznymi technickými prostriedkami. Výborným pomocníkom je napríklad kovanie s takzv. mikroventiláciou (štvrtá poloha kľúčky). To znamená, že krídlo je pootvorené v minimálnej polohe, to jest. 5 až 13 mm, čo zabraňuje k úniku väčšieho množstva tepla. Zjednodušeným pomocníkom v boji proti oroseniu je jednoduché vynechanie tesnenia na ráme alebo krídle okna. Ďalším bojovníkom, či pomocníkom sú zabudované autosystémy. Reagujú na vlhkosť ako takú. Dokážu pohotovo prispôsobovať prúdenie vzduchu. Ďalšou možnosťou je použitie ventilačných mriežok. Takéto mriežky sa osádzajú do samotného rámu okna, môžu nahrádzať dokonca časť skla. Ventilačné mriežky dokážu kvalitne regulovať množstvo vzduchu svojimi tepelnoizolačnými a dokonca zvukovoizolačnými vlastnosťami.

Špecifické rosenie môže nastať aj v prípade osádzania okien v starších budovách. Príčin môže byť niekoľko. Nedostatočná tepelnoizolačná schopnosť obvodových konštrukcií a nevhodné zateplenie sú výsledkom tohto javu. V prípade prvého, teda nedostatočnej tepelnoizolačnej schopnosti obvodových konštrukcií je možné vyriešenie tohto problému zateplením fasády. Zaostriť pozornosť by sme však mali v prípade ak chceme zatepliť novostavby. V prípade týchto konštrukcií musíme počítať s oveľa vyšším percentom vlhkosti a teda použiť zatepľovací materiál, pre ktorý je typický nižší difúzny odpor. Účinne tak okresáme vlhkosť, zabránime vlhkosti zakonzervovať sa v múroch a následne predídeme vlhkosti v samotnom interiéry. 

Samostatnou kapitolu tvoria tzv. zdroje tepla. Príčinou rosenia je nevhodné umiestnenie zdrojového tepla. Výborné podmienky pre efektívne obmedzenie kondenzácie vodnej pary docielime umiestnením zdroja tepla pod naše okná. Zdroj tepla nasáva do seba studený podlahový vzduch a to cez výhrevné teleso, následne takto vyhriaty vzduch stúpa smerom hore a ohrieva samotné eurookno - čo výrazne zabraňuje kondenzácií vodnej pary. V prípade, že výhrevné teleso umiestnime mimo osadené okno - staneme sa svedkom nedostatočného vyhriatia sklenej plochy okna. Následne aj vzniku orosenia/rosnému bodu. Nedostatočné podlahové vykurovanie, záclony, závesy, široké parapety, vnútorné žalúzie vedú k istému rosnému bodu, pretože sklo eurookna je izolované od zdroja tepla. Okno sa neohreje. Vodná para obsiahnutá vo vzduchu sa tak tiež skondenzuje. Vnútorné žalúzie môžeme vymeniť za vonkajšie žaluzie alebo žalúzie prepúšťajúce prúdiaci teplý vzduch.

Vrásky na čele nám v prípade orosených eurookien môže spôsobiť aj nevhodne zvolené zasklenie. Zasklenie dvojsklá alebo trojsklá sprevádza tzv. koeficient prechodu tepla U W/(m².K). To znamená, čím je hodnota skúmaného koeficientu nižšia, tým je tzv.tepelnoizolačná schopnosť skla vyššia. Teplota takéhoto askleneného povrchu skla je vyššia, čo má za následok nízky podieľ kondenzácie. Ak je teplota skla nižšia, čo prispôsobí aj teplotu vzduchu v jeho okolí, tak kondenzácia vodných pár je nižšia. Priestory bez klimatizácie si zaslúžia zvýšenú starostlivosť.V prípade, že priestory bez klimatizácie sú osadené nadmernými utesnenými oknami musíme počítať s častým krátkodobým nárazovým vetraním. Proces zhoršenia kvality vzduchu ako aj zvýšenie vlhkosti vzduchu spustíme absenciou vetrania alebo jeho nedostatočnosťou (nevetrať sklápačkou).
 

Jednoduchá veličina eliminuje problém vlhkosti 


Obytné priestory veľmi často trpia nadmernou vlhkosťou. Kondenzáciu vodných pár zamedzíme vytvorením vhodného teplotného prostredia ako aj vytvorením akceptovateľného percenta vlhkosti. Vzduch v bytoch a v domoch by nemal prekročiť dvadsaťstupnovu hranicu a vlhkosť by nemala klesnúť pod 50%. Aby sme dosiahli tento ideálny a vhodný stav dodržujeme zásady správneho a častého vetrania, čím si ustálime vlhkosť a v prípade vykurovania si nadstavíme správnu teplotu vykurovacieho telesa a teda aj samotného vzduchu.

infolinka: 052/789 64 59
X