Špičkové výrobné postupy 

Vyrábame pre vás produkty na obrábacom centre zn. SAC s použitím nástrojov zn. LEITZ, čím docielime presnosť, kvalitu a tiež stálosť našich výrobkov. Každý zákaznícky produkt tak získa dokonalo opracovaný povrch, čo umocní estetickosť eurookien a dvier značky RC design. 

RC design poskytuje na svoje produkty záručnú dobu v rozmedzí 5 rokov a to po dodržaní všetkých záručných podmienok. Aby firma dokázala uspokojiť nové špecifické požiadavky svojich klientov a uspokojila tiež bežné potreby trhu, flexibilne rozširuje rady svojich zamestnancov - v teritóriu pôsobnosti, pričom kladie dôraz na ich neustále kvalitatívne vzdelávanie. RC design neustálila ani v technických postupoch. Modernizáciou technologických postupov a samotného vybavenia sme docielili nielen vysokú kvalitu konečných/finálnych produktov, vysokú efektívnosť ale sme tiež uspokojili dopyt po mnohých nových zákazníckych technologických postupov. Už roky uspokojujeme potreby domácich ale aj zahraničných zakázníkov. Prevažná časť je tvorená individuálnymi potrebami staviteľov rodinných domov.

infolinka: 052/789 64 59

X